Ontmoetingen

De ontmoeting met een onbekende persoon is een moment van onzekerheid: wat is dit voor iemand? We proberen ons een beeld te vormen. Vaak grijpen we dan terug op cultureel bepaalde betekenissen. Ontdaan van een dergelijke context laat een mensbeeld zich opnieuw bekijken.
Ik ‘knip’ mijn beelden uit kranten- en tijdschriftenfoto’s. Mensen in alledaagse situaties. Dunne verf kruipt en reageert op onderliggende lagen. Het maakt het beeld complex in al zijn eenvoud.

ENCOUNTERS

An encounter with an unknown person is a moment of uncertainty: what kind of person is this? We try to form ourselves an image. To do so, we often go back to meanings which are influenced by culture. An image disassociated from this context can be reviewed freely.
My paintings are ‘cut out’ from photographs in newspapers and magazines. People in common situations. Thin paint flows and reacts to underlying layers. It results in a complex yet clear picture.